Kotizacija – Fee

pozadina 111 za sidf  Jagodina Open – 8/9/10. jun. 2018.

FEE: 10.00 euro per dancer – per event. Payment when toking over  the  starting number  or  banca intesa  160-120469-91

Kotizacija iznosi 1200 din(10.00 evra) po igraču, po nastupu – uplata na račun 160-120469-91, ili  prilikom preuzimanja startnih brojeva.

plakat-jagodina-open-2018-ok